Korzár logo Korzár Prešov
Piatok, 21. február, 2020 | Meniny má Eleonóra

Prečo sú zo štadiónov ruiny a kedy bude bazén. Prešov odpovedá protestujúcim

Žiadali odpovede na 16 otázok.

Michael Mikloško požadoval od mesta odpovede na 16 otázok o stave športovísk v meste Prešov.Michael Mikloško požadoval od mesta odpovede na 16 otázok o stave športovísk v meste Prešov.(Zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. V metropole Šariša sa pred dvoma týždňami konal v poradí už druhý protest Za šport v Prešove.

Protestujúci opätovne žiadali, aby mesto v čo najkratšom čase začalo stavať futbalový a hokejový štadión a pribudla žiadosť o vysvetlenie problémov s Cykloželezničkou.

Pred radnicou sa stretlo viac ako sto ľudí spolu s mladými hokejistami a ich rodičmi.

Neskôr sa presunuli na rokovanie zastupiteľstva, kde niektorých protestujúcich musela upokojovať mestská polícia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto odpovedá

Hlavný organizátor protestu Michael Mikloško vystúpil po proteste aj pred poslancami a primátorkou na zasadnutí zastupiteľstva ešte 18. septembra.

Súvisiaci článok Protestujúci vtrhli na zastupiteľstvo v Prešove, upokojovala ich polícia Čítajte 

V ňom kritizoval stav športovej infraštruktúry v meste.

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH) pristúpila na ich požiadavku a sľúbila odpovedať na stránke mesta v čo najkratšom čase.

Protestujúci sa vo štvrtok večer po vyše dvoch týždňoch dočkali podrobných odpovedí na položené otázky, ktoré sa týkali zimného a futbalového štadióna, výstavby plaveckého bazéna, otázok ohľadne Cykloželezničky a ďalších cyklociest.

Zimný štadión

Kritika protestujúcich sa vzniesla k zastaveným činnostiam pri oprave zimného štadióna a pochybnostiach o dostatočnej ochrane stavby po odkrytí strechy.

Súvisiaci článok Prešovský zimný štadión zhotoviteľ sľubuje opraviť do sezóny 2020/21 Čítajte 

Ako však vysvetľuje radnica, na zimnom štadióne sa pracovalo do mája 2019 do kedy bolo vykonaných viacero stavebných prác.

Pokračovanie však zastavil nesúlad medzi pôvodnou dokumentáciou a reálnym stavom stavby a musela sa dopracovať nová projektová dokumentácia.

„Od septembra 2019 prebiehajú práce na úprave kotevných otvorov pre montáž lanovej siete,“ vysvetľuje radnica aktuálne práce.

Podľa mesta sú tribúny štadióna prekryté plachtami, aby boli chránené pred vplyvmi nepriaznivého počasia.

Mesto malo upozorniť aj zhotoviteľa, firmu Swietelsky Slovakia, aby zabezpečil stavbu pred poškodením v zmysle platnej zmluvy.

„Zhotoviteľ sa totiž v zmluve zaviazal, že vykoná všetky opatrenia potrebné na odvrátenie alebo zmiernenie škody. Za prípadnú škodu na majetku mesta Prešov, spôsobenú počas stavby diela podľa zmluvy zodpovedá zhotoviteľ,“ reaguje radnica.

Podľa vyjadrenia radnice zrejme nebude vyvodená zodpovednosť „za zbabranú projektovú dokumentáciu“, ako sa pýtali protestujúci.

„Nesúlad pôvodnej dokumentácie a skutočného stavu budovy nebolo možné predvídať ani zo strany mesta Prešov, ani zo strany projektanta,“ odpovedá mesto.

Prečo sa nestavala tréningová hala

„Za ideálnych podmienok by sme postavili tréningovú halu ešte pred začiatkom rekonštrukcie štadióna, ktorý by sme udržiavali v prevádzke až do vybudovania spomínanej malej haly. Slovenská správa ciest nám však doručila 14 pripomienok týkajúcich sa dopravného napojenia z neďalekej cesty I. triedy. Momentálne nie je možné ukončiť územné konanie pre majetkovoprávne vysporiadanie,“ vysvetľuje mesto aktuálny stav plánovanej tréningovej haly pri zimnom štadióne.

Mesto však muselo rýchlo konať a pustiť sa do opravy zimného štadióna.

„K rekonštrukcii sme pristúpili predovšetkým z dôvodu, že na základe statického posudku bolo vyhodnotené, že stavba nie je schopná na bezpečné užívanie a museli sme štadión zatvoriť,“ vysvetľuje mesto.

Aktuálne je pre mesto prioritné uvedenie zimného štadióna do prevádzky v čo najkratšom čase a výstavbou tréningovej haly sa budú zaoberať po znovuotvorení štadióna.

Náhradnú plochu sa nepodarilo postaviť

Mesto sa však pokúšalo pripraviť zázemie pre športovcov, no žiadna z alternatív nevyšla.

Súvisiaci článok Troligovu spoločnosť prevzal syn. Čo bude so zimným štadiónom Čítajte 

V roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia na opravu zimného štadióna s prepojením na tréningovú halu, to sa však neuskutočnilo kvôli vyššie spomínaným dôvodom.

V rovnakom roku sa mesto zapojilo aj do výzvy Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) zameranej na vybudovanie tréningovej haly (40 m x 20 m) pri ZŠ Československej armády.

„Ani po rokovaniach s predstaviteľmi zväzu sme však finančnú podporu nezískali,“ vysvetľuje mesto.

O rok neskôr prebiehali rokovania aj s viacerými súkromnými investormi o výstavbe tréningovej haly. Od mesta však žiadali podporu, ktorú muselo schváliť zastupiteľstvo.

Nový zimný štadión s kapacitou 500 miest chcel stavať Marián Troliga z vlastných zdrojov za približne 4 milióny eur na Sídlisku III.

„Mestské zastupiteľstvo podporilo predaj vhodného pozemku za 1 euro. Z dôvodu tragickej nehody investora však k realizácii investície nedošlo,“ vysvetľuje radnica.

Prečo sa nestavia nový zimný štadión

Súvisiaci článok Unikátna strecha štadióna v Prešove bude po obnove smart Čítajte 

Podľa radnice ide o unikátnu stavbu v celosvetovom meradle a patrí medzi vrcholné diela slovenského inžinierskeho staviteľstva 20. storočia práve kvôli strešnej lanovej konštrukcii.

Radikálne proti odstráneniu stavby vystúpila aj odborná architektonická verejnosť.

„Ani ďalšie slovenské mestá, ako napríklad Žilina, Martin, Poprad, Nitra, Zvolen alebo Banská Bystrica, ktorých zimné štadióny zďaleka nedosahujú takú architektonickú a stavebno-technickú úroveň, akú má ten prešovský, svoje štadióny nebúrajú, ale opravujú. Štát pritom ani prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja neposkytuje žiadnemu mestu na Slovensku finančné dotácie v takom rozsahu, aby dokázalo pokryť všetky výdavky potrebné na opravu zimného štadióna,“ vysvetľuje mesto.

Futbalový štadión

Podľa protestujúcich sa nepohla ani stavba futbalového štadióna.

Súvisiaci článok Benes reaguje na kritiku protestujúcich: Šport v Prešove sa už pohol k lepšiemu Čítajte 

Mesto však reaguje, že stavbe predchádzajú prípravné práce, ktorých súčasťou boli v tomto prípade výkup pozemkov, odkúpenie a výkup garáží, búracie práce, príprava projektovej dokumentácie a povoľovacie procesy.

Spoločnosť Futbal Tatran Aréna, ktorá je poverená stavbou štadióna, už pristúpila aj k verejnému obstarávaniu.

„Ak by však nebol napadnutý proces verejného obstarávania hlavnej stavby, túto jeseň by sa už začínalo so stavbou štadióna,“ vysvetľuje radnica.

„Spoločníci a konatelia nedokážu ovplyvniť proces verejného obstarávania, pri ktorom je každá súťaž vydaná na milosť či nemilosť záujemcov o súťaž. Tí ju neraz, možno aj špekulatívnym spôsobom, napádajú,“ vysvetľuje radnica.

Rovnako nie sú v zmluve so spoločnosťou FTA zadefinované žiadne sankcie, keďže ide o spoločnosť, ktorej vlastníkom je mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj.

„Nie je hanebné pre krajské mesto vybudovať miništadión bez parkoviska za 13,5 milióna eur?“ pýtali sa taktiež protestujúci.

Radnica však naprojektovaný štadión s kapacitou takmer 6 500 miest nepovažuje za minimalistický a odmieta, že bude bez parkoviska, keďže súčasťou stavby bude aj vytvorenie viac ako 250 parkovacích miest.

„Z projektu bolo vynechané podzemné parkovisko pod hracou plochou vzhľadom na bezpečnostné podmienky Európskej futbalovej asociácie UEFA,“ vysvetľuje mesto.

Prečo Prešov nemá 50-metrový bazén

Radnica sa obhajuje, že sa prioritne venovala záchrane a obnove športových stánkov, ktoré boli v zlom stave.

„Aj napriek tomu, že dosiaľ na území mesta Prešov nebol vybudovaný 50-metrový bazén, mesto v roku 2018 investovalo približne 100-tisíc eur do opravy bazéna na ZŠ Mirka Nešpora,“ reaguje radnica.

Mestu sa vďaka eurofondom podarilo opraviť aj bazén na ZŠ Májové námestie za 180-tisíc eur, ktorý momentálne slúži pre žiakov a od roku 2021 bude prístupný aj pre verejnosť.

Nespokojní Prešovčania tiež kritizovali stavbu nákupných centier, ktoré „rastú ako huby po daždi“.

Radnica však upozorňuje, že nákupné centrá sa nestavajú za peniaze mesta.

„Spravidla ide o investície súkromných investorov. Napriek tomu sa mesto snaží pri povoľovacích procesoch zaviazať investorov k realizácii investícií, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality života občanov v meste. Napríklad budovanie športovísk, detských ihrísk v blízkosti nákupných centier, cyklistických chodníkov, bike centra a podobne,“ vysvetľuje mesto.

Cykloželeznička

Po prvom proteste sa pred dvoma týždňami v druhom proteste pridali aj požiadavky k stavu Cykloželezničky.

Súvisiaci článok Časti prešovskej Cykloželezničky možno budú musieť búrať Čítajte 

Prečo zhotoviteľ Cykloželezničky nespracoval projektovú dokumentáciu pre stavbu ako to mal zazmluvnené?

Mesto sa však odvoláva na zmluvu o dielo, kde je uvedené, že v prípade potreby dopracovania projektovej dokumentácie ju na vlastné náklady dopracuje zhotoviteľ v spolupráci s projektantom stavby a dopracovanie musí odsúhlasiť aj mesto Prešov.

„Na danú skutočnosť bol zhotoviteľ upozornený na kontrolnom dni 22. 5. 2018,“ odpovedá mesto.

Rovnako aj mesto odpovedá na výsledky verejného obstarávania, kde vyhrala spoločnosť Swietelsky – Slovakia s ponukou 1,18 milióna eur, pričom podľa slov projektanta bola naprojektovaná v hodnote 1,49 milióna eur s DPH.

Podľa mesta zákon o verejnom obstarávaní stanovuje postup v prípade, ak sa javí ponuka mimoriadne nízka.

„Taká skutočnosť však nenastala, pretože najnižšia ponuka podľa kritérií v súlade s citovaným zákonom sa nejavila ako mimoriadne nízka. Uchádzač s najnižšou cenovou ponukou splnil všetky podmienky účasti, preto zo strany mesta nebol dôvod na pochybnosti ohľadom zhotovenia diela za cenu, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania,“ reagovala na pochybnosti radnica.

Radnica objasňuje, že aktuálne prebieha spracovanie znaleckého posudku, ktoré má pomôcť objektívne preukázať nevyhnutné náklady na práce navyše.

„Mesto Prešov pristúpi k podpisu dodatku až po posúdení opodstatnenosti finančných nákladov v súlade so znaleckým posudkom,“ vysvetľuje mesto.

Cyklotrasy a cyklostojany

Protestujúci žiadali odpovede aj k umiestňovaniu novovybudovaných stojísk pre bicykle.

Súvisiaci článok Namiesto dvoch krytých parkovísk pre bicykle bude v centre Prešova iba jedno Čítajte 

Tie podľa mesta vybrali tak, aby boli čo najviac využiteľné, avšak boli obmedzení výberom plôch.

Plochy museli byť vo vlastníctve mesta a pri výbere sú dôležité aj inžinierske siete.

„Bolo zistené, že pri dodržaní vyššie uvedených podmienok existuje iba málo možností pre umiestnenie stojísk pre bicykle,“ vysvetľuje radnica.

Rovnako pracuje aj na cyklistickom prepojení sídliska Sekčov a Sídliska III v súlade so schválenou koncepciou definovanou v územnom pláne mesta.

„Po ukončení cyklochodníka na Sekčovskej ulici, cyklochodníka Mlynský náhon a doplnení vodorovného dopravného značenia môžeme predpokladať spojenie sídlisk už v blízkej budúcnosti,“ reaguje mesto.

Dostavba cyklistického prepojenia je však podmienená aj majetkovoprávnym vysporiadaním.

Prečo sa veci robia systémom „až keď musíme“?

„Mesto Prešov má schválený strategický dokument Program rozvoja mesta na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025. Všetky investičné projekty a investičné akcie sú realizované v súlade s uvedeným dokumentom,“ vysvetľuje mesto.

Za posledné obdobie investovalo značný objem finančných prostriedkov do rôznych oblastí v meste (školská infraštruktúra, detské ihriská, športoviská, vnútrobloky sídlisk a verejné priestranstvá, sanácia zosuvových území, nájomné byty, budovanie parkovacích miest, opravy chodníkov a miestnych komunikácií a podobne).

„Súčasné vedenie mesta zdedilo najväčšie športové stánky vo veľmi zlom stave, napriek tomu riešenie problémov neodďaľovalo, ale snažilo sa nájsť riešenia. Je však potrebné konštatovať, že tento proces je náročný z časového, aj z finančného hľadiska a na kontinuitu postupov majú vplyv dokonca aj vonkajšie okolnosti, ktoré mesto môže len veľmi ťažko ovplyvniť (platná legislatíva, procesy a postupy verejného obstarávania a podobne),“ objasňuje radnica.

Ako dodáva, v poslednom období sa im podarilo obnoviť aj schátraný velodróm, ktorý je jediným cyklistickým oválom na Slovensku.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Prešov Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Viete aké je študentské mesto na Slovensku?
 2. Zvažujete štúdium? A prečo nie v Prahe?
 3. Trnavská univerzita je kvalitou v popredí
 4. Objavte najkrajšie zastávky na ceste po temperamentnej Andalúzii
 5. Slovensko potrebuje dezinFicovať
 6. SME.sk môžete teraz čítať 30 dní úplne zadarmo
 7. Ako si prepojiť auto so smartfónom?
 8. Kto bude ďalší? Hľadajte s nami Učiteľa Slovenska
 9. Potraviny išli ľuďom v núdzi, uvarili 4,7 milióna porcií jedál
 10. Strávte Veľkú noc inak. Cestujte za dobrodružstvom
 1. Tipy na darček pre krstniatko
 2. Trnavská univerzita je kvalitou v popredí
 3. Zvažujete štúdium? A prečo nie v Prahe?
 4. Viete aké je študentské mesto na Slovensku?
 5. Objavte najkrajšie zastávky na ceste po temperamentnej Andalúzii
 6. Slovensko potrebuje dezinFicovať
 7. Naštartuj svoju budúcnosť na EkF TUKE
 8. Ktorá farba je tá tvoja?
 9. Maturuješ a hľadáš kam na vysokú?
 10. ... viac ako vzdelanie
 1. SME.sk môžete teraz čítať 30 dní úplne zadarmo 14 806
 2. Strávte Veľkú noc inak. Cestujte za dobrodružstvom 9 548
 3. Vyrábali kozmetiku, o ktorú nebol záujem. Napriek tomu prerazili 7 457
 4. Mexiko, Maldivy či Maurícius. Kam ísť za TOP exotikou v zime? 5 832
 5. Bytová kríza. Ako na daňové priznanie? Kam investovať? 5 076
 6. SME proti extrémizmu na školách 4 935
 7. Darujte od srdca pre rozum 4 882
 8. Peniaze z poistky môžete dostať rýchlejšie. Poradíme vám ako 4 632
 9. Iná tvár Turecka: Oplatí sa navštíviť Severný Cyprus? 4 597
 10. Objavte najkrajšie zastávky na ceste po temperamentnej Andalúzii 4 577

Téma: Oprava prešovských štadiónov

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém:
Prešovská cykloželeznička

Neprehliadnite tiež

Michalovčania idú zložiť reparát. Potrebujú sa zlepšiť vo všetkom

Grič: Musíme na ihrisku ukázať, že sa o body vieme pobiť.

Michalovskí futbalisti majú čo naprávať. Podľa Griča (vľavo) ich ani s Nitrou nečaká ľahký zápas.

Nadané deti sa snažili zaujať speváčka i molekulárna biologička

V Prešove pokračujú v spovedaní nevšedných hostí.

Klub nadaných detí Prešov.
Florko chce vrátiť ATU prehru z domáceho ihriska.

Chaos v majetku mesta: Pozemky zaberajú susedia i podnikatelia. Neplatia nič

Na parcelách stoja desaťročia cudzie budovy, dvory i záhrady.

Na mestských pozemkoch v širšom centre sa nachádza časť krčmy a jej celá letná terasa.

Hlavné správy zo Sme.sk

Zlo porazí len odhodlanie, znelo na slovenských námestiach

Druhé výročie vraždy Jána a Martina si pripomínali tisíce ľudí.

Na Námestie slobody v Bratislave prišli tisíce ľudí.
Komentár Zuzany Kepplovej

Dva roky po vražde: Kuciak je príbeh väčší ako Slovensko

Vraždy z Mače boli domáce násilie, o ktorom sa patrilo hovoriť.

Marian Kočner počas hlavného pojednávania vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku.
Michaela Žureková

Bol to šialený skok. Vlhová sa zľakla a vypla hlavu

Slovenka dosiahla životný výsledok.

Petra Vlhová skončila v zjazde Svetového pohára v Crans Montane štvrtá.

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop