Korzár logo Korzár Prešov
Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Poslanci rozniesli nové vedenie Realu v zuboch

Problémy so spoločnosťou Prešov Real nekončia! V tejto mestskej spoločnosti s ručením obmedzeným, spravujúcej nebytové priestory, pred dvoma rokmi za veľkého mediálneho ohlasu vymenili vedenie.

Jozef Kislík, exkonateľ Realu, počínanie svojich nástupcov nekomentoval.Jozef Kislík, exkonateľ Realu, počínanie svojich nástupcov nekomentoval. (Zdroj: Michal Frank)

Aj "nový" Real má však vážne problémy, na čo poukázala správa hlavného kontrolóra.

PREŠOV. Netransparentnosť verejných obstarávaní, realizovaných mestom a spoločnosťou Prešov Real. Netransparentné nájomné zmluvy. Chyby v účtovníctve. Nepredložený plán opráv a investícií. Nehospodárne a neefektívne hospodárenie. To je len časť vecí, ktoré na základe kontroly vytýkajú poslanci vedeniu spoločnosti Prešov Real a radnici.

Exkonateľ sa zdržal komentára

"Komentár k tejto správe nechám iným. Chcem poukázať na to, že mi chýba rozposlanie správy všetkým médiám pánom Kaliňákom (exhovorcom mesta - pozn. red.) ako pred dvomi rokmi a že táto správa nie je druhým bodom programu," poznamenal poslanec Jozef Kislík (KDH), ktorý bol predtým odvolaný z funkcie riaditeľa a konateľa. Nahradili ho noví konatelia Martin Buranovský a Peter Bobko. Boli poverení vedením a ostali na čele spoločnosti, pretože návrh na vymenovanie nového riaditeľa po výberovom konaní (mal ním byť Juraj Hudáč) nebol predložený mestskému zastupiteľstvu (MsZ).

Trestné oznámenie prokuratúra zastavila

Na Kislíka podalo nové vedenie spoločnosti trestné oznámenie, prokuratúra ho odmietla aj po odvolaní. Poukázal na to aj Stanislav Goban (KDH): "Teraz došlo z prokuratúry neodvolateľné rozhodnutie, že je to neodôvodnené. Som veľmi rád, že pravda vyšla najavo." Goban bol v dozornej rade spoločnosti Prešov Real v minulom období i teraz. Podľa jeho slov konatelia voči nemu robia obštrukcie, jeden sa vyhovára na druhého. "Pri terajších nedostatkoch bledne spomínané trestné oznámenie," podotkol.

Kahanec: Išlo im len o výmenu riaditeľa

K správe sa vyjadrila aj Andrea Turčanová (KDH), ktorá poukázala na niektoré zistenia zo správy. Napríklad 476-percentný nárast ceny za čistenie kanalizácie alebo výšku nájmu v Župnom dome: "Tak 150 korún pre politické strany bolo nehospodárne, zato jedna koruna pre knižnicu nie."

Ešte tvrdšie slová volil ďalší z bývalých riaditeľov a konateľov Realu, poslanec Stanislav Kahanec (KDH). Poukázal na "ignoranciu a aroganciu vedenia" za to, že odmietlo "predložiť kontrolnému orgánu správu audítora". Kahancovi tiež prekážalo ignorovanie zákona o účtovníctve. Kahanec slová o tom, že vo firme sa predtým hospodárilo neefektívne, komentoval takto: "To boli iba reči, skutočnosť je taká, že bolo treba len výmenu na čele spoločnosti."

Baláži kontrolu spochybnil

Po Kahancovi sa ozvali aj zástupcovia koalície. Ján Čižmár (Smer) vyzval konateľov, aby sa "k týmto veciam mladí páni vyjadrili", lebo správa vrhá zlé svetlo aj na koalíciu.

"Je tu slušné množstvo všelijakých zistení týkajúcich sa rôznych oblastí... Nie je tu medzi nami veľa takých, ktorí by rozumeli účtovníctvu a zákonom tak, aby sa mohli k tomu kvalifikovane vyjadrovať. A vychádzajú iba z výsledkov tejto kontroly," začal svoje vystúpenie Jozef Baláži, predseda klubu kresťanských demokratov a nezávislých, ktorý opustil klub KDH, SDKÚ-DS práve pri "prvej" kauze Real, keď sa postavil proti Kislíkovi. Kontrolórovi vyčítal, že používa subjektívne termíny ako hrubé porušenie zákona. "Mňa zaujíma, či hlavný kontrolór zistil osobné obohatenie sa konateľov, alebo nie," zdôraznil.

Nové vedenie vraj nemá výsledky

"Spochybňovať kvality hlavného kontrolóra síce môžeme, ale za to obdobie, čo tu je, konal pri svojich správach vždy korektne a profesionálne. Keby riaditelia iných mestských firiem mali taký bordel, tak už tu nie sú," reagoval Jozef Kužma (SDKÚ). Zdôraznil, že Prešov Real "za celé obdobie nemá zveľadený majetok". A to preto, že mesto nepredložilo zastupiteľstvu plán opráv a investícií. "Za celé svoje obdobie neukázali žiadne výsledky," dodal J. Kužma.

Uvažujú aj o zrušení firmy

Predseda koaličného klubu Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF Milan Berdis zareagoval, že z kontrolných zistení sa nedá hovoriť o osobnom obohatení, ale myslí si, že konatelia to "nezvládli v plnom rozsahu". Problémom podľa neho je to, že firma nemá jedného výkonného riaditeľa na plný úväzok. "Nechcem ospravedlňovať konateľov, ani sa to nedá," podotkol Bedis a dodal, že jeden z konateľov má svoje podnikateľské aktivity, druhý je v stave mestského úradu. Priklonil sa k návrhu, aby bol MsZ predložený materiál o nápravných opatreniach.

Podpredseda tohto klubu Anton Bidovský doplnil: "Situácia v Reali nebola dobrá, nie je dobrá a nechcem byť prognostik, ale ani nebude. Bude sa vyčítať, kto robil väčšie chyby. V minulosti i teraz je tých chýb naozaj veľa." Ako možné riešenie naznačil zrušenie spoločnosti Prešov Real a vrátenie správy nebytových priestorov pod mestský úrad.

Trestné oznámenie nepadlo

Hlavný kontrolór Milan Tkáčik na margo rozpravy povedal, že každá kontrola má svoj postup. "Kontrolovaný subjekt predloží svoje námietky. Mnohé sme uznali, mnohé nie." Podľa neho kontrolóri len spísali chyby, "nehovorím, že sa nič neurobilo alebo že nič nie je dobré". Trestné oznámenie nepodal pri minulej ani pri tejto kontrole, pretože si myslí, že nejde o trestnú činnosť.

MsZ zobralo správu o výsledkoch kontroly na vedomie a žiada primátora mesta Pavla Hagyariho predložiť do júna návrh nápravných opatrení kontrolovaného subjektu. Odznel aj návrh na okamžité odvolanie oboch konateľov, o ňom sa však zatiaľ nehlasovalo.

Konatelia: Výsledky firmy sa zlepšili

Ku kritike poslancov sa vyjadrili aj konatelia spoločnosti. Podľa nich je firma spravujúca mestské nebytové priestory v dobrom stave. Martin Buranovský povedal, že Prešov Real je jediná firma, ktorá reálne dáva do mestského rozpočtu peniaze. Poukázal na výsledky, keď za posledné tri roky neustále rástol celkový obrat spoločnosti, zisk, ako aj stav na účtoch. Peter Bobko to dokumentoval aj na konkrétnych číslach.

"Výstupom tejto kontroly bola správa, ku ktorej sme dali námietky (14 strán - pozn. red.). Časť bola akceptovaná. Trváme na námietkach, ktoré sme podali, ale nechcem to tu dlhšie rozoberať," uviedol pred poslancami Bobko a pokračoval: "Celú činnosť riadenia firmy sme zamerali na čo najefektívnejšie nakladanie s verejnými prostriedkami." Dôkazom toho sú podľa neho "nižšie ceny dodávateľov prác oproti prechádzajúcemu obdobiu", a to i pri priamych zadaniach. Aj pri nich správa o kontrole uvádza viacero pochybení.

Podľa Bobka si vedenie spoločnosti vie priznať niektoré chyby, napríklad duplicitné platby, ale tie dali podľa neho do poriadku. K výhradám, že Realu chýba výkonný riaditeľ, poznamenal: "Som tam niekedy 12 hodín, často cez víkend. Nie je to o tom, že si tam odskočíte na nejaké tri hodinky. Plus ešte mám plnú moc na zastupovanie firmy na súdoch. Nie je to o nejakom odskakovaní, ale je to robote."


Čo tvrdia kontrolóri

Útvar hlavného kontrolóra vykonal kontrolu hospodárenia spoločnosti Prešov Real, s. r. o., za obdobie II. polroka 2007 a roku 2008. Zo správy hlavného kontrolóra Milana Tkáčika vyberáme iba niektoré zistenia:

Konatelia v stanovenej lehote nepredložili do zbierky listín účtovné závierky spoločnosti za roky 2006 a 2007, ktoré predložili až po začatí tejto kontroly.

Spoločnosť podľa výkazov dosiahla za rok 2006 zisk pred zdanením vo výške 619-tisíc Sk, pričom podľa audítora mala vykázať stratu 1,383 milióna Sk a vlastné imanie malo byť vykázané vo výške 469-tisíc Sk namiesto vykázaných 1,93 milióna Sk. Konatelia spoločnosti aj napriek týmto zisteniam neurobili potrebné kroky k náprave, najmä neopravili účtovné výkazy. Neinformovali o tom valné zhromaždenie (VZ), ktoré nesprávny hospodársky výsledok za rok 2006 schválilo.

Výsledok hospodárenia za rok 2007, predložený na rokovanie MsZ, nezodpovedá výsledkom účtovníctva, ktoré predložila spoločnosť na kontrolu... V účtovníctve sa však v roku 2008 zaúčtoval správny hospodársky výsledok na úkor toho, že sa nedotoval rezervný fond a znížil sa nerozdelený zisk minulých období, čo je v rozpore s uznesením VZ a uznesením MsZ. Odsúhlasené odmeny a tantiémy sa však vyplatili v pôvodnej výške.

Konatelia hrubým spôsobom porušovali zákon o účtovníctve, uviedli do omylu príslušné riadiace a kontrolné orgány spoločnosti a neplnili si svoje povinnosti.

Došlo k duplicitnému poisteniu objektov.

Verejné obstarávanie (VO): Spoločnosť nemala mestom schválený plán opráv a investícií (2007, 2008), a teda mohla vykonávať iba havarijné opravy. Podľa predpisov nevyberala dodávateľov, okrem niekoľkých prípadov, procesom VO. Na kontrolu predložil kontrolovaný subjekt dokumentáciu zo 4 zákaziek s nízkou hodnotou, kde vykonával VO formou vyhodnotenia cenových ponúk.

Pri VO na upratovacie a čistiace služby bol vybraný dodávateľ s druhou najnižšou cenou, pričom v dokumentácii nie je zdôvodnenie, z akých dôvodov spoločnosť neakceptovala ponuku najlepšieho uchádzača.

Pri VO na revíziu elektroinštalácie a bleskozvodov bol porušený zákon o archívoch a registratúrach... Porovnaním údajov najbližšej cenovej ponuky (víťazný uchádzač nepredložil cenovú ponuku podľa objektov) fakturovaná cena mala byť o cca 20 000 Sk nižšia.

Havária vonkajšej kanalizácie NS Družba: Prvým problémom je dokladovanie skutočnosti, či ide o haváriu, keďže k danej zákazke neexistuje žiadne odborné posúdenie daného stavu pred opravou. Už samotný fakt, že vyhodnotenie cenových ponúk bolo vykonané 13. 5. 2008 a práce boli vykonané až v desiatom mesiaci 2008 a dodnes nie sú zúčtované, nasvedčujú, že nešlo o haváriu, ale o opravu. Nedostatky boli zistené aj pri procese VO.

VO na čistenie kanalizácie - služby predstavujú nárast o 476 percent. Porušený bol tiež zákon o VO.

Nedostatky boli zistené pri vyhotovení interných účtovných dokladov (ID). Kontrola konštatuje, že v prevažnej väčšine sú vystavené bez akýchkoľvek ďalších súvisiacich dokladov, resp. bez odvolania sa na iné doklady - teda v rozpore so zákonom o účtovníctve.

V priebehu roka 2008 spoločnosť neodvádzala finančnú hotovosť na účet v banke (na tzv. mestský okruh) pravidelne, resp. vôbec, prevod peňazí na účet mesta bol len štyri razy... Tým, že kontrolovaný subjekt neodvádzal príjmy z pokladne na účet v banke, nehospodárne a neefektívne nakladal s verejnými prostriedkami, čím došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Došlé faktúry: Opakovane sa vyskytlo, že na súpise vykonaných prác chýba dátum a podpis prevzatia prác.

Duplicitné platby: Pri kontrole bolo zistené, že vo viacerých prípadoch boli úhrady dodávateľských faktúr vykonané dvakrát.

Zmluva o nájme s Knižnicou P. O. Hviezdoslava - Smernica primátora neumožňuje udeliť výnimku, preto nemohol Prešov Real prenajať priestory za 1 Sk.

frk

Najčítanejšie na Prešov Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 35 102
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 34 040
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 12 432
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 649
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 291
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 314
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 794
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 493
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 427
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 373
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Slovenka vyrovnala svoj najlepší výsledok v zjazde.

8 h
Premiér Igor Matovič počas tlačovej konferencie po prílete poľských lekárov a zdravotníkov, ktorí pomôžu počas celoplošného skríningu na ochorenie COVID-19.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 233-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 894 obetí. Na Slovensku prebieha plošné testovanie.

9 h
Ilustračná fotografia.

Denník SME odhadol, aký bude očkovací kalendár.

22 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop