Korzár logo Korzár Prešov
Piatok, 2. december, 2022 | Meniny má Bibiána

Zeleň v prešovskej Kolmanovej záhrade sa zmenila na stavebnú parcelu

Stavbu domov umožňuje grafická časť územného plánu, ktorá nie je v súlade s textovou časťou.

Na zelenej ploche pod Kalváriou môže vyrásť osem domov. Umožnil to rozpor v grafickej a textovej verzii územného plánu mesta Prešov.Na zelenej ploche pod Kalváriou môže vyrásť osem domov. Umožnil to rozpor v grafickej a textovej verzii územného plánu mesta Prešov. (Zdroj: Michal Frank)

V prešovskej Kolmanovej záhrade sa „potichu“ pripravila výstavba rodinných domov. Umožňuje ju grafická časť územného plánu. Pri schvaľovaní sa však táto skutočnosť v textovej časti nikde neobjavila. Naopak, toto územie je v nej označené ako zelená plocha, na ktorej sa stavať nesmie. Ľudia z okolia sú pobúrení. Majitelia pozemkov, ku ktorým navyše nejde poriadna cesta, sú však odhodlaní stavať.

PREŠOV. Kolmanova záhrada a jej okolie bola celé roky súčasťou chráneného areálu Holá hora v Prešove.

Aj po zrušení tohto statusu malo ísť o zelené územie, čo potvrdzuje textová časť Územného plánu mesta Prešov (ÚPMP).

Pri schvaľovaní jeho zmien však sa však do grafickej časti dostalo, že ide o stavebné parcely.

Záhadný rozpor

Poslanci tvrdia, že boli uvedení do omylu, chcú dať tento rozpor do súladu a ponechať územie ako zelenú plochu.

Podporujú ich aj obyvatelia okolia, ktorí spísali proti stavbe domov petíciu. Majiteľ pozemkov ich kúpil od reštituentov, ktorí vyhrali súdny spor s mestom.

Majiteľ tvrdí, že ich kupoval ako stavebné pozemky a mieni na nich postaviť rodinné domy. Nehnuteľnosti už ponúka cez realitnú kanceláriu.

Ďalším problémom je, že jedinou príjazdovou komunikáciou na miesto je uzučká cesta na Botanickej ulici (pozri mapu pod článkom - poz. red).

Podľa prijatých zmien ÚPMP, schválených v januári 2008, ostala pôvodná funkcia plochy verejnej a súkromnej zelene - urbanistická zeleň nezmenená.

Územný plán vymedzuje ekologicky významné plochy zelene, kam radí Kolmanovu záhradu, Ekocentrum a Kalváriu.

Radí ich tiež medzi intaktné plochy zelene, teda je „stanovený zákaz zmenšovania ich plôch a výstavby objektov, s výnimkou infraštruktúry pre ich rekreačné použitie“.

Problematickou je grafická časť ÚPMP, v ktorej je uvedená časť Kolmanovej záhrady vyznačená ako lokalita pre individuálnu bytovú výstavbu.

Pozemok v Kolmanke. Signatári petície pri mieste, kde majú vyrásť domy.

Foto k článku: Michal Frank

Občania: Oklamali nás

„Poukazujeme na to, že pri schvaľovaní a pripomienkovaní územného plánu boli poslanci i občania uvedení do omylu,“ hovorí pre Korzár Peter Bandura, zástupca obyvateľov tejto časti, ktorí spísali petíciu proti výstavbe domov v danej lokalite.

Poukazuje na to, že v roku 2007 im pri pripomienkovaní návrhu zmien ÚPMP ani nezišlo na um, že by bolo v grafickej časti zaznačené niečo iné, než je v textovej.

„V textovej časti sa jasne píše, že toto územie má slúžiť ako urbanistická verejná zeleň. V grafickej časti je vyznačené ako obytná plocha pre rodinné domy. Keby sme vedeli, že je to tak, postupovali by sme rovnako ako teraz.“

Na uvedený rozpor poukázala aj skupina poslancov, ktorá chce dať ÚP do poriadku. A to na mimoriadnom zasadnutí komisie a následne na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Signatár petície Martin Lukáček opisuje ďalší problém. „Keď vzniká nová výstavba, musí byť zabezpečená prístupová komunikácia. Tu je jedinou táto úzka cestička na Botanickej,“ ukazuje na malú cestu, na ktorej neprejdú dve autá vedľa seba.

„Nespĺňa ani len normy jednosmerky. Pri novej lokalite musia byť splnené šírkové parametre cesty,“ tvrdí Lukáček, ktorý očakáva, že schvaľovacie orgány nemôžu vydať takéto povolenie.

Pri inzerátoch na pozemky sa ako hotová vec uvádza aj ďalšia komunikácia, ktorá ešte nestojí a išla by priamo cez Kolmanovu záhradu.

Reakcia mesta

Zisťovali sme, aké je stanovisko mesta Prešov. Už v minulosti, keď sme sa o kauze písali, radnica tvrdila, že rozdielna textová a grafická časť ÚPMP vznikla tak, že každú z nich „robila iná osoba“.

Popri 65 ďalších zmenách a doplnkoch tento prešľap úradu poslanci pri schvaľovaní územného plánu prehliadli.

Záväzná má byť pritom práve výkresová časť. „V záväzných častiach územného plánu rozpor nie je. Právne platí to, že sa stavať v Kolmanovej záhrade ani v Ekocentre nemôže. Stavať sa môže len na ploche bývalého kynologického cvičiska, aj to je obmedzené na rodinné domy a na to, že musí byť zachovaný prechod medzi Kolmankou a Ekocentrom,“ konštatuje hovorkyňa Jana Jurčišinová.

Nepriamo teda potvrdzuje, že sa na spomínanom mieste stavať môže.

Úzka príjazdová cesta. Martin Lukáček ukazuje na jedinú komunikáciu vedúcu k areálu.

Majiteľ: Je to stavebný pozemok

O vyjadrenie mesta sa opiera aj spolumajiteľ pozemkov Michal Pirník.

„Od vlastníkov sme ich kúpili za zhruba 400-tisíc eur ako stavebný pozemok. Máme aj potvrdenie od hlavného architekta mesta, že ide o stavebný pozemok. My sme o zmenu územného plánu nežiadali. Pozemky sme riadne zaplatili a teraz majú ostať bezcenné? Veď tu nejde o žiadny panelák, ale o osem rodinných domov,“ hovorí M. Pirník.

Podľa jeho slov je grafická časť ÚPMP platná a domy tam stavať chce: „Myslíte, že by som dával tisíce eur na projekty, keby tam mal byť park?“

Problém nevidí ani v príjazdovej ceste, podľa jeho slov je komunikácia na Botanickej pre osem domov navyše postačujúca.

Ak by došlo k zmene územného plánu a pozemok by ostal zelenou plochou, sú majitelia odhodlaní oplotiť ho, postaviť na ňom unimobunky pre bezdomovcov a súdiť sa s mestom.

Čo žiadajú obyvatelia

Vyberáme niekoľko základných téz zo stanoviska obyvateľov, ktorí sa podpísali pod petíciu proti zmene účelu verejnej zelene na stavebné parcely.

 • Podporujeme iniciatívu poslancov za zachovanie funkcie verejnej zelene v areáli bývalého chráneného územia Holá hora, ktorý zahŕňa Kolmanovu záhradu a areál zelene nadväzujúci zo západnej strany.
 • Poukazujeme na nesúlad medzi textovou a grafickou časťou územného plánu, keď v textovej časti bolo uvedené, že sa ruší chránené územie, ale pôvodná funkcia územia, ako plocha verejnej a súkromnej, urbanistickej zelene, ostáva nezmenená. Vo výkresovej časti je táto plocha, v príkrom rozpore s textovou, označená ako obytná plocha rodinných domov. Týmto sme boli uvedení do omylu... Žiadame, aby bola výkresová časť daná do súladu so znením textovej časti.
 • Návrh vo výkresovej časti neberie do úvahy možnosti prístupovej komunikácie. Miestna komunikácia na Botanickej nespĺňa parametre. Zároveň slúži ako chodník pre peších, cyklistov, matky s kočíkmi, návštevníkov exercičného domu, Ekocentra a Kalvárie. Je nepredstaviteľné, aby takáto cesta slúžila ako prístupová komunikácia pre stavené mechanizmy. Došlo by k hrubému porušeniu platných predpisov a k skomplikovaniu dopravy.
 • Kolmanova záhrada je súčasťou mesta už od roku 1820, keď ju založil riaditeľ národnej školy a Ústavu pre dievčatá Matej Sennowitz, ktorý dostal pozemok od Kráľovskej dvornej komory. Vytvoril v nej botanickú záhradu. Po jeho smrti ju oživil lekárnik Fridrich Kolman a až do súčasnosti slúžila verejnosti.
 • Na jednej strane niekoľko rokov plánujeme finančne náročné vytvorenie nových parkov, na druhej strane rušíme existujúci park a plochu verejnej zelene, ktorá slúži niekoľkým generáciám Prešovčanov.

Čo ponúka realitka

Pozemky pri Kolmanke sú už na predaj. Realitná kancelária ich predáva za 110 eur za meter štvorcový.

Uvádza k nim: Ponúkame Vám na predaj stavebné pozemky v lukratívnej časti Prešova (Botanická ulica), v blízkosti Kolmanovej záhrady s krásnym výhľadom na okolitú prírodu. Ide o novovytvorené parcely, rovinatého charakteru, ktoré sú v územnom pláne mesta určené na výstavbu rodinných domov. Prostredie a lokalita sú predurčené na pokojné bývanie s dostatkom súkromia.

Celková výmera je 6 000 m2, z ktorých sa bude parcelovať podľa požiadaviek kupujúcich. Inžinierske siete budú privedené na Vami vybranú parcelu.

Prístupová cesta je mestská a súkromná. Súkromná bude napojená z Kollárovej ulici cez Kolmanovu záhradu.

O čom rokuje komisia

Komisia pre územný plán sa dnes mimoriadne stretne k spornému bodu zmeny funkčného využitia pozemkov v Kolmanke, ku ktorým došlo v roku 2007.

Zmeny a doplnky 2007 Územného plánu mesta Prešov boli obstarané na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 9/2007. Mestu Prešov okrem iných podnetov doručené: stanovisko Krajského úradu životného prostredia v Prešove, odboru ochrany prírody a krajiny, v ktorom sa uvádza, že je potrebné aktualizovať informáciu o chránenom areáli Holá hora, zrušenom vyhláškou KÚŽP k 1. 1. 2007, ďalej žiadosti majiteľov pozemku, aby mohol byť použitý na individuálnu bytovú výstavbu.

Vlastníkmi uvedených pozemkov sa stali na základe "Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového vlastníctva k nehnuteľnosti", ktorú v roku 2005 uzavreli s mestom Prešov po súdnom uznaní ich reštitučného nároku. Zmluva o rozdelení spoluvlastníctva bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Prešove 30. 5. 2005 (mesto sa tak stalo výlučným vlastníkom pozemkov v Ekocentre).

Predkladateľ informatívnej správy (riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky) uvádza, že na základe týchto podnetov bolo do návrhu v zahrnuté vo výkresovej časti zrušenie zakreslenia a v textovej časti vylúčenie údajov o chránenom areáli Holá hora. Zmena v texte bola navrhnutá v tom znení, že text "chránený areál Holá hora" ako súčasti sústavy verejnej a krajinnej zelene bol nahradený textom konkrétne uvádzajúcim pozemky "areál Kolmanova záhrada - Ekocentrum -Kalvária". Návrh obsahoval aj zmenu funkčného využitia predmetných pozemkov.

V rámci pripomienkového konania bola k navrhovanej zmene doručená jedna pripomienka fyzickej osoby, ktorá navrhovala revitalizáciu Kolmanovej záhrady a priľahlého územia. Pri vyhodnotení pripomienok ju bolo navrhnuté akceptovať tak, že "Kolmanova záhrada a priľahlé plochy sú ponechané vo funkčnej ploche urbanistickej zelene".

K požiadavke vlastníkov pozemkov dal kladné stanovisko výbor mestskej časti. „Na základe uvedeného stanoviska spracovatelia zmien a doplnkov 2007 predmetnú zmenu v návrhu ponechali, avšak návrh vyhodnotenia pripomienok nebol v rovnakom duchu upravený,“ dopĺňa predkladateľ.

Konečný návrh zastupiteľstvo schválilo 30. 1. 2008.

Najčítanejšie na Prešov Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zimná ríša divov Maďarska
 2. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 3. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 4. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 5. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 6. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 7. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 8. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 1. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 3. dm a jej zákazníci podporili inštaláciu fotovoltických panelov
 4. Zimná ríša divov Maďarska
 5. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 6. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 7. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 8. Ako sa účinne vyrovnať s energetickou krízou? Spôsobov je viac
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 11 942
 2. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 5 646
 3. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 4 448
 4. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 3 730
 5. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 2 060
 6. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 1 494
 7. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj 1 374
 8. Diplom, na ktorý budeš právom hrdý. Študuj u nás. 1 121

Blogy SME

 1. Pavol Kéri: Medzinárodný kráľovský sviatok
 2. Ľuboš Vodička: Rimania na Dunaji: Carnuntum v Rakúsku
 3. Ivan Mlynár: Ako sa umelo vyvoláva nenávisť a netolerancia v spoločnosti cez zámienky
 4. Elena Antalová: Sláva televíziám. Boli zvyknuté klamať a nevedia si odvyknúť
 5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (2. - 8.12.1922)
 6. Soňa Fröhlichová: San Francisco – Los Angeles, deň číslo 16 a 17
 7. Miroslav Lukáč: Myš ulovíš na kúsok syra, ženu na briliant a Slováka na sľuby a konšpirácie.
 8. Rastislav Puchala: Rusáka sa hlavne nesmieš báť!
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 239 526
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 914
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 190
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 928
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 162
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 359
 7. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 2 401
 8. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 166
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Pavol Kéri: Medzinárodný kráľovský sviatok
 2. Ľuboš Vodička: Rimania na Dunaji: Carnuntum v Rakúsku
 3. Ivan Mlynár: Ako sa umelo vyvoláva nenávisť a netolerancia v spoločnosti cez zámienky
 4. Elena Antalová: Sláva televíziám. Boli zvyknuté klamať a nevedia si odvyknúť
 5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (2. - 8.12.1922)
 6. Soňa Fröhlichová: San Francisco – Los Angeles, deň číslo 16 a 17
 7. Miroslav Lukáč: Myš ulovíš na kúsok syra, ženu na briliant a Slováka na sľuby a konšpirácie.
 8. Rastislav Puchala: Rusáka sa hlavne nesmieš báť!
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 239 526
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 914
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 190
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 928
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 162
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 359
 7. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 2 401
 8. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 166
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu