Korzár logo Korzár Prešov
Sobota, 16. január, 2021 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky

Zeleň v prešovskej Kolmanovej záhrade sa zmenila na stavebnú parcelu

Stavbu domov umožňuje grafická časť územného plánu, ktorá nie je v súlade s textovou časťou.

Na zelenej ploche pod Kalváriou môže vyrásť osem domov. Umožnil to rozpor v grafickej a textovej verzii územného plánu mesta Prešov.Na zelenej ploche pod Kalváriou môže vyrásť osem domov. Umožnil to rozpor v grafickej a textovej verzii územného plánu mesta Prešov. (Zdroj: Michal Frank)

V prešovskej Kolmanovej záhrade sa „potichu“ pripravila výstavba rodinných domov. Umožňuje ju grafická časť územného plánu. Pri schvaľovaní sa však táto skutočnosť v textovej časti nikde neobjavila. Naopak, toto územie je v nej označené ako zelená plocha, na ktorej sa stavať nesmie. Ľudia z okolia sú pobúrení. Majitelia pozemkov, ku ktorým navyše nejde poriadna cesta, sú však odhodlaní stavať.

PREŠOV. Kolmanova záhrada a jej okolie bola celé roky súčasťou chráneného areálu Holá hora v Prešove.

Aj po zrušení tohto statusu malo ísť o zelené územie, čo potvrdzuje textová časť Územného plánu mesta Prešov (ÚPMP).

Pri schvaľovaní jeho zmien však sa však do grafickej časti dostalo, že ide o stavebné parcely.

Záhadný rozpor

Poslanci tvrdia, že boli uvedení do omylu, chcú dať tento rozpor do súladu a ponechať územie ako zelenú plochu.

Podporujú ich aj obyvatelia okolia, ktorí spísali proti stavbe domov petíciu. Majiteľ pozemkov ich kúpil od reštituentov, ktorí vyhrali súdny spor s mestom.

Majiteľ tvrdí, že ich kupoval ako stavebné pozemky a mieni na nich postaviť rodinné domy. Nehnuteľnosti už ponúka cez realitnú kanceláriu.

Ďalším problémom je, že jedinou príjazdovou komunikáciou na miesto je uzučká cesta na Botanickej ulici (pozri mapu pod článkom - poz. red).

Podľa prijatých zmien ÚPMP, schválených v januári 2008, ostala pôvodná funkcia plochy verejnej a súkromnej zelene - urbanistická zeleň nezmenená.

Územný plán vymedzuje ekologicky významné plochy zelene, kam radí Kolmanovu záhradu, Ekocentrum a Kalváriu.

Radí ich tiež medzi intaktné plochy zelene, teda je „stanovený zákaz zmenšovania ich plôch a výstavby objektov, s výnimkou infraštruktúry pre ich rekreačné použitie“.

Problematickou je grafická časť ÚPMP, v ktorej je uvedená časť Kolmanovej záhrady vyznačená ako lokalita pre individuálnu bytovú výstavbu.

Pozemok v Kolmanke. Signatári petície pri mieste, kde majú vyrásť domy.

Foto k článku: Michal Frank

Občania: Oklamali nás

„Poukazujeme na to, že pri schvaľovaní a pripomienkovaní územného plánu boli poslanci i občania uvedení do omylu,“ hovorí pre Korzár Peter Bandura, zástupca obyvateľov tejto časti, ktorí spísali petíciu proti výstavbe domov v danej lokalite.

Poukazuje na to, že v roku 2007 im pri pripomienkovaní návrhu zmien ÚPMP ani nezišlo na um, že by bolo v grafickej časti zaznačené niečo iné, než je v textovej.

„V textovej časti sa jasne píše, že toto územie má slúžiť ako urbanistická verejná zeleň. V grafickej časti je vyznačené ako obytná plocha pre rodinné domy. Keby sme vedeli, že je to tak, postupovali by sme rovnako ako teraz.“

Na uvedený rozpor poukázala aj skupina poslancov, ktorá chce dať ÚP do poriadku. A to na mimoriadnom zasadnutí komisie a následne na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Signatár petície Martin Lukáček opisuje ďalší problém. „Keď vzniká nová výstavba, musí byť zabezpečená prístupová komunikácia. Tu je jedinou táto úzka cestička na Botanickej,“ ukazuje na malú cestu, na ktorej neprejdú dve autá vedľa seba.

„Nespĺňa ani len normy jednosmerky. Pri novej lokalite musia byť splnené šírkové parametre cesty,“ tvrdí Lukáček, ktorý očakáva, že schvaľovacie orgány nemôžu vydať takéto povolenie.

Pri inzerátoch na pozemky sa ako hotová vec uvádza aj ďalšia komunikácia, ktorá ešte nestojí a išla by priamo cez Kolmanovu záhradu.

Reakcia mesta

Zisťovali sme, aké je stanovisko mesta Prešov. Už v minulosti, keď sme sa o kauze písali, radnica tvrdila, že rozdielna textová a grafická časť ÚPMP vznikla tak, že každú z nich „robila iná osoba“.

Popri 65 ďalších zmenách a doplnkoch tento prešľap úradu poslanci pri schvaľovaní územného plánu prehliadli.

Záväzná má byť pritom práve výkresová časť. „V záväzných častiach územného plánu rozpor nie je. Právne platí to, že sa stavať v Kolmanovej záhrade ani v Ekocentre nemôže. Stavať sa môže len na ploche bývalého kynologického cvičiska, aj to je obmedzené na rodinné domy a na to, že musí byť zachovaný prechod medzi Kolmankou a Ekocentrom,“ konštatuje hovorkyňa Jana Jurčišinová.

Nepriamo teda potvrdzuje, že sa na spomínanom mieste stavať môže.

Úzka príjazdová cesta. Martin Lukáček ukazuje na jedinú komunikáciu vedúcu k areálu.

Majiteľ: Je to stavebný pozemok

O vyjadrenie mesta sa opiera aj spolumajiteľ pozemkov Michal Pirník.

„Od vlastníkov sme ich kúpili za zhruba 400-tisíc eur ako stavebný pozemok. Máme aj potvrdenie od hlavného architekta mesta, že ide o stavebný pozemok. My sme o zmenu územného plánu nežiadali. Pozemky sme riadne zaplatili a teraz majú ostať bezcenné? Veď tu nejde o žiadny panelák, ale o osem rodinných domov,“ hovorí M. Pirník.

Podľa jeho slov je grafická časť ÚPMP platná a domy tam stavať chce: „Myslíte, že by som dával tisíce eur na projekty, keby tam mal byť park?“

Problém nevidí ani v príjazdovej ceste, podľa jeho slov je komunikácia na Botanickej pre osem domov navyše postačujúca.

Ak by došlo k zmene územného plánu a pozemok by ostal zelenou plochou, sú majitelia odhodlaní oplotiť ho, postaviť na ňom unimobunky pre bezdomovcov a súdiť sa s mestom.

Čo žiadajú obyvatelia

Vyberáme niekoľko základných téz zo stanoviska obyvateľov, ktorí sa podpísali pod petíciu proti zmene účelu verejnej zelene na stavebné parcely.

 • Podporujeme iniciatívu poslancov za zachovanie funkcie verejnej zelene v areáli bývalého chráneného územia Holá hora, ktorý zahŕňa Kolmanovu záhradu a areál zelene nadväzujúci zo západnej strany.
 • Poukazujeme na nesúlad medzi textovou a grafickou časťou územného plánu, keď v textovej časti bolo uvedené, že sa ruší chránené územie, ale pôvodná funkcia územia, ako plocha verejnej a súkromnej, urbanistickej zelene, ostáva nezmenená. Vo výkresovej časti je táto plocha, v príkrom rozpore s textovou, označená ako obytná plocha rodinných domov. Týmto sme boli uvedení do omylu... Žiadame, aby bola výkresová časť daná do súladu so znením textovej časti.
 • Návrh vo výkresovej časti neberie do úvahy možnosti prístupovej komunikácie. Miestna komunikácia na Botanickej nespĺňa parametre. Zároveň slúži ako chodník pre peších, cyklistov, matky s kočíkmi, návštevníkov exercičného domu, Ekocentra a Kalvárie. Je nepredstaviteľné, aby takáto cesta slúžila ako prístupová komunikácia pre stavené mechanizmy. Došlo by k hrubému porušeniu platných predpisov a k skomplikovaniu dopravy.
 • Kolmanova záhrada je súčasťou mesta už od roku 1820, keď ju založil riaditeľ národnej školy a Ústavu pre dievčatá Matej Sennowitz, ktorý dostal pozemok od Kráľovskej dvornej komory. Vytvoril v nej botanickú záhradu. Po jeho smrti ju oživil lekárnik Fridrich Kolman a až do súčasnosti slúžila verejnosti.
 • Na jednej strane niekoľko rokov plánujeme finančne náročné vytvorenie nových parkov, na druhej strane rušíme existujúci park a plochu verejnej zelene, ktorá slúži niekoľkým generáciám Prešovčanov.

Čo ponúka realitka

Pozemky pri Kolmanke sú už na predaj. Realitná kancelária ich predáva za 110 eur za meter štvorcový.

Uvádza k nim: Ponúkame Vám na predaj stavebné pozemky v lukratívnej časti Prešova (Botanická ulica), v blízkosti Kolmanovej záhrady s krásnym výhľadom na okolitú prírodu. Ide o novovytvorené parcely, rovinatého charakteru, ktoré sú v územnom pláne mesta určené na výstavbu rodinných domov. Prostredie a lokalita sú predurčené na pokojné bývanie s dostatkom súkromia.

Celková výmera je 6 000 m2, z ktorých sa bude parcelovať podľa požiadaviek kupujúcich. Inžinierske siete budú privedené na Vami vybranú parcelu.

Prístupová cesta je mestská a súkromná. Súkromná bude napojená z Kollárovej ulici cez Kolmanovu záhradu.

O čom rokuje komisia

Komisia pre územný plán sa dnes mimoriadne stretne k spornému bodu zmeny funkčného využitia pozemkov v Kolmanke, ku ktorým došlo v roku 2007.

Zmeny a doplnky 2007 Územného plánu mesta Prešov boli obstarané na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 9/2007. Mestu Prešov okrem iných podnetov doručené: stanovisko Krajského úradu životného prostredia v Prešove, odboru ochrany prírody a krajiny, v ktorom sa uvádza, že je potrebné aktualizovať informáciu o chránenom areáli Holá hora, zrušenom vyhláškou KÚŽP k 1. 1. 2007, ďalej žiadosti majiteľov pozemku, aby mohol byť použitý na individuálnu bytovú výstavbu.

Vlastníkmi uvedených pozemkov sa stali na základe "Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového vlastníctva k nehnuteľnosti", ktorú v roku 2005 uzavreli s mestom Prešov po súdnom uznaní ich reštitučného nároku. Zmluva o rozdelení spoluvlastníctva bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Prešove 30. 5. 2005 (mesto sa tak stalo výlučným vlastníkom pozemkov v Ekocentre).

Predkladateľ informatívnej správy (riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky) uvádza, že na základe týchto podnetov bolo do návrhu v zahrnuté vo výkresovej časti zrušenie zakreslenia a v textovej časti vylúčenie údajov o chránenom areáli Holá hora. Zmena v texte bola navrhnutá v tom znení, že text "chránený areál Holá hora" ako súčasti sústavy verejnej a krajinnej zelene bol nahradený textom konkrétne uvádzajúcim pozemky "areál Kolmanova záhrada - Ekocentrum -Kalvária". Návrh obsahoval aj zmenu funkčného využitia predmetných pozemkov.

V rámci pripomienkového konania bola k navrhovanej zmene doručená jedna pripomienka fyzickej osoby, ktorá navrhovala revitalizáciu Kolmanovej záhrady a priľahlého územia. Pri vyhodnotení pripomienok ju bolo navrhnuté akceptovať tak, že "Kolmanova záhrada a priľahlé plochy sú ponechané vo funkčnej ploche urbanistickej zelene".

K požiadavke vlastníkov pozemkov dal kladné stanovisko výbor mestskej časti. „Na základe uvedeného stanoviska spracovatelia zmien a doplnkov 2007 predmetnú zmenu v návrhu ponechali, avšak návrh vyhodnotenia pripomienok nebol v rovnakom duchu upravený,“ dopĺňa predkladateľ.

Konečný návrh zastupiteľstvo schválilo 30. 1. 2008.

Najčítanejšie na Prešov Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 19 816
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 600
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 12 209
 4. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 8 369
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 8 220
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 7 710
 7. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 824
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 736
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 675
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 007
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Veterinár napísal Krajčímu. Nechápe, prečo nemôže testovať

Stretol sa aj s prípadom, že tyčinky do nosa ľuďom vkladal masér.

Veterinár najprv Ag testy vyhodnocoval, potom už nemohol.
Dekan Daniel Pella by lyžovanie povolil, ak by mohlo prísť len obmedzené množstvo ľudí.
Rokycany, obecný úrad.

Dôchodca sa vyhrážal sestre zabitím, schovala sa v špajze

Pred pol rokom dostal za rovnaké konanie podmienečný trest, nepoučil sa.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Jednou z možností, ako zrýchliť očkovanie, je vakcinácia seniorov.
AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Z paralelnej reality, v ktorej premiér uviazol, sa nemá šancu vymotať (týždeň podľa Schutza)

Minulosť už dobieha aj veľké ryby.

Ilustračná fotografia.

Cez čiaru: Ktorí vplyvní ľudia dláždili cestu Haščákovi a Pente?

Kto boli vplyvní známi a kamaráti na strane Penty?

Petra Vlhová ide obrovský slalom v stredisku Kranjska Gora. Pozrite si jej program na víkend.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop