Korzár logo Korzár Prešov
Piatok, 1. júl, 2022 | Meniny má Diana

Anketa: Všetci kandidáti na primátora Prešova prezradili svoje úmysly

Prešovské noviny položili šesť otázok kandidátom na post primátora mesta.

Boj o prešovskú radnicu vyvrcholí v sobotu.Boj o prešovskú radnicu vyvrcholí v sobotu. (Zdroj: ako)

Prešovské noviny oslovili všetkých kandidátov na post primátora mesta Prešov s rovnakými otázkami. Išlo o otázky všeobecné i konkrétne, ako sa ich kandidáti zhostili, posúďte sami.

Otázky

1.: Ako si predstavujete budúcnosť fungovania mestskej hromadnej dopravy v Prešove?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

2.: Parkovanie - čo sú pre vás priority v tejto otázke?

3.: Ako by ste riešili problém s nedostatkom nájomných mestských bytov?

4.: Aké budú vaše prvé tri kroky vo funkcii primátora?

5.: V prípade, že vo voľbách neuspejete, aké budú vaše prvé tri kroky?

SkryťVypnúť reklamu

6.: Nerátajúc vás, ktorého z protikandidátov si viete predstaviť na poste primátora a ktorého nie?

Filip Antošovský, 25 r., NEKA

1.: V MHD potrebujeme hlavne skvalitnenie služieb. Doprava musí byť zdarma pre ZŤP, takisto potrebujeme cenové zvýhodnenia pre iné skupiny, ako sú seniori a mladí ľudia (ISIC, Euro26). Chcem priniesť i využívanie nových a „zelených“ technológií (viac trolejbusov, prispôsobiť sa trendom a používať interaktívne mobilné aplikácie). Je nutné začať s projektom integrovanej dopravy.

2.: Prioritou je zmeniť správcu parkovísk v Prešove. Ak to bude mestská firma, ušetríme cca 30-tisíc eur mesačne, môžeme si vybrať, či túto sumu budeme investovať každý mesiac na opravy a výstavby nových parkovacích miest, alebo budeme mať najlacnejšie parkovanie na Slovensku (necelých 10 centov na hodinu).

SkryťVypnúť reklamu

3.: Problém s nedostatkom nájomných bytov sa dá riešiť iba výstavbou nových, za podpory fondu rozvoja bývania, ktorý mesto Prešov za posledné obdobia vôbec nevyužilo.

4.: Prvý krok, vypracovanie komplexného auditu mesta a všetkých jeho firiem, vrátane inventarizácie majetkov a audit všetkých zamestnaneckých pozícií platených mestom. Dnes, bohužiaľ, nevieme, v akom stave sa mesto skutočne nachádza. Druhý krok, vypracovanie štúdie o stave ciest, chodníkov a mestských budov, potrebujeme objektívne zhodnotiť havarijné stavy a určiť priority a harmonogram opráv. Tretí krok, prichádza zima, nutne sa potrebujeme postarať o bezdomovcov na ulici.

5.: Svoj život som zaviazal pomoci mestu, v ktorom chcem žiť, bez ohľadu na výsledky komunálnych volieb. Aj cez súkromný sektor vieme zamestnávať ľudí a ponúkať investorom investičné možnosti.

SkryťVypnúť reklamu

6.: Na poste primátora si viem predstaviť len generačne mladšieho človeka, bez politického pozadia a s patričným odhodlaním.

Miroslav Berník, 72 r., KSS

1.: Mestskej hromadnej doprave treba odľahčiť tak, aby mala možnosť premávať podľa cestovného poriadku. To znamená, že kamióny, nákladné autá, osobné autá, ktoré pokračujú ďalej, by mali mesto obchádzať. Pôsobil by som na urýchlenie dostavby obchvatov. Pri každom hlavnom príjazde do mesta treba vybudovať záchytné parkovisko, parkový dom. Pasažieri by na kartu z parkoviska pokračovali zdarma MHD do centra mesta a späť, na parkovisku by zaplatili za dĺžku parkovania. Poplatky za cestovanie by som občanom nemenil.

2.: V spolupráci s orgánmi životného prostredia využiť na sídliskách priestory okolo panelákov na rozšírenie a vytvorenie nových parkovacích miest. Posúdiť únosnú mieru i na úkor zelene. V blízkosti centra vybudovať viacpodlažný parkovací dom.

3.: S nedostatkom mestských nájomných bytov si musí mesto pomôcť samo. Zorganizoval by som Mestský stavebný podnik, ktorý by postupne riešil výstavbu nájomných bytov, parkoviská, domy pre seniorov, údržbu ZŠ, predškolských zariadení. Využil by som na to rozvojové programy. Riešil by som tým aj nezamestnanosť.

4.: Po a) poďakoval by som občanom, že prišli voliť, najmä tým, ktorí mi dali svoj hlas. b) Zhromaždil by som zamestnancov MsÚ a objasnil by som im svoju predstavu o fungovaní úradu. Základom musí byť dodržiavanie zákonov, príprava rozhodnutí musí byť v spolupráci s občanmi, ktorých sa rozhodnutia týkajú. c) Organizoval by som personálny a finančný audit.

5.: a) Blahoželal by som víťazovi. b) Poďakoval by som občanom, že prišli voliť, najmä tým, ktorí mi dali hlas. c) Ponúkol by som svoje skúsenosti novozvolenému primátorovi, ak by o to stál.

6.: PaedDr. Rudolfa Dupkalu – áno, JUDr. Pavla Hagyariho – nie.

Rudolf Dupkala, 33 r., NEKA

1.: Prioritou v oblasti dopravy je, samozrejme, dokončenie a výstavba chýbajúceho cestného prepojenia na diaľnicu D1, rýchlostnú cestu R4 a plnohodnotné spustenie vnútorného mestského okruhu. S tým by mala korešpondovať profesionálna koncepcia udržateľnej dopravy s dôrazom na integrovanosť, ekológiu a alternatívne formy. Mestská hromadná doprava musí reflektovať požiadavky cestujúcich, tak ako si to dnešná doba vyžaduje. Musí byť atraktívnou alternatívou najmä oproti osobnej doprave. Podporujem komplexnú obnovu vozového parku Dopravného podniku mesta Prešov a zavedenie expresných vnútromestských liniek.

2.: Oblasť parkovania vnímam v rovine komfortu a bezpečnosti. Riešení problémov s parkovaním je viacero, vyžaduje si to však aktívny prístup a otvorenú komunikáciu s občanmi. Osobne som zástancom budovania parkovacích domov vo vybraných častiach mesta. Citlivým architektonickým prevedením možno tieto stavby vhodne zakomponovať do existujúceho priestoru. Plošne toto riešenie nie je v rozpore s ochranou a zachovaním verejnej zelene, akoby to bolo pri budovaní a rozširovaní klasických parkovacích plôch. Prehustenie dopravy a problémy s parkovaním v centre by mohli vyriešiť záchytné parkoviská vybudované na cestných vstupoch do mesta...

3.: Sociálnu oblasť vnímam veľmi citlivo. Chcem, aby sme v Prešove vytvorili stabilný program pomoci sociálne slabým obyvateľom, podporili výstavbu nájomných bytov pre mladé páry, nízkopríjmové rodiny, slobodné matky a zdravotne odkázaných obyvateľov a zvýšili dostupnosť sociálnych služieb priamo v rodinnom prostredí pre seniorov. Na akútny nedostatok nájomného bývania v Prešove existuje len jediná odpoveď - výstavba. Z pozície primátora využijem všetky príležitosti na získanie finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, získané prostriedky investujem účelne. Rovnako podporím dobré developerské projekty, ktoré existujúci stav výrazne zlepšia.

4.: Ak opomeniem všetky oficiálne povinnosti, upriamim svoju pozornosť na okamžité zabezpečenie hospodárnosti a transparentnosti správy nášho mesta. V snahe nájsť spoločnú reč a videnie pripravím stretnutie so zástupcami všetkých významných verejných inštitúcii, zástupcami privátneho sektora, predstaviteľmi cirkví, občianskych združení a spolkov. Podrobím analýze všetky platné zmluvy, dohody a záväzky, tie, ktoré sú pre mesto nevýhodné, upravím alebo zruším. Uskutočním hĺbkový audit hospodárenia a dôkladnú inventarizáciu majetku mesta a mestských firiem, nájdem priestor na úspory.

5.: Po prvé, poďakujem sa voličom za prejavenú dôveru. Po druhé, poďakujem sa môjmu tímu a blízkym za pomoc a podporu. Po tretie, zagratulujem zvolenému kandidátovi.

6.: Post primátora by mal zastávať človek, ktorý bude spravovať mesto hospodárne, transparente a otvorene. Neviem si predstaviť ďalšie štyri roky vedenia nášho mesta pod taktovkou Pavla Hagyariho.

Martin Ďurišin, 35 r., Sieť - vzdal sa kandidatúry

Alexander Ernst, 50 r., NEKA

1.: MHD je svojím spôsobom sociálna služba, pretože jej výkony sčasti hradí mesto. Nie je možné, aby takýto typ dopravy bol plne hradený len z tržieb. Ak by to tak bolo, tak cestovné by bolo neprimerane vysoké a obávam sa, že by doprava v takom ponímaní, ako ju vnímame dnes, neprežila. Som naklonený ekologickej doprave. Naplánované sú trolejbusové trate, napríklad na Rusínskej ulici (pre skrátenie vzdialenosti zo Sekčova do mesta) či na Šváby. Využitie európskych peňazí je v tomto smere nevyhnutnou podmienkou. K väčšiemu využívaniu MHD pritiahneme ľudí len ponukou kvalitnejších služieb - väčším pohodlím, optimálnymi intervalmi, dostupnosťou, kvalitnejšou informovanosťou, čistotou či lepšou cenovou politikou.

2.: Áut na prešovských sídliskách pribúda, no situáciu za posledné roky nikto neriešil. Najväčšie prešovské sídlisko Sekčov a ani tie ostatné v iných mestských častiach neboli stavané na takýto nápor áut. Územie bolo projektované v období socializmu, ktorý počítal jedno státie na päť alebo dokonca až na sedem obyvateľov. Zvolím preto určite veľmi jednoduchú a účinnú taktiku - konkrétne riešenia pre konkrétne lokality. Vybudujeme parkovacie miesta na sídliskách, nie na úkor zelene. Ak aj uberieme z trávnatých plôch, budeme sa riadiť heslom – nové parkovacie miesto sa rovná nový strom. Konkrétnym riešením napríklad na Vihorlatskej ulici by bolo posunúť a rozšíriť terajšiu parkovaciu plochu o 1,5 metra. Vznikol by tzv. parkovací stred, ktorý by možnosť parkovania rozšíril o približne 30 áut. V lokalite sú zároveň nevyužité mestské pozemky, ktoré po drobnej úprave môžu slúžiť ako parkovacia plocha pre približne 120 áut.

3.: Mesto Prešov sa už viac ako sedem rokov neangažovalo vo výstavbe mestských nájomných bytov. Kým okolité mestá a aj dediny riešia bývanie pre mladé rodiny priebežne, Prešov má len vytypované lokality. Mesto v súčasnosti nie je schopné ponúknuť mladým rodinám, osamelým ľuďom, neúplným rodinám a ľuďom z príjmovo nižších skupín cenovo dostupné štartovacie, sociálne a štandardné nájomné byty. Pripravíme projekty a začneme konečne na tento účel intenzívne využívať výhodné pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. V prípade sociálnych bytov sa budeme aktívne uchádzať o finančné prostriedky určené na tento účel z eurofondov.

4.: Rozhodne stabilizovať mestské financie, spraviť hĺbkový audit jestvujúcich zmlúv a nevýhodné zrušiť. Sprehľadniť organizačnú štruktúru mestského úradu, nastaviť jasné kompetencie vedúcich zamestnancov.

5.: Opýtajte sa ma, ak takáto situácia nastane.

6.: Na poste primátora by mal sedieť skúsený kandidát, ktorého odbornosť je nespochybniteľná a ktorý štruktúru a chod mesta dôkladne pozná. Zároveň má za sebou riadiace skúsenosti a bude rešpektovať vôľu mestského zastupiteľstva. Charakter a dodržiavanie dohôd a sľubov musí byť samozrejmou výbavou takého človeka.

6.: Pavel Hagyari, 57 r., NEKA

1.: Prioritou je ďalšia modernizácia a rozširovanie MHD, keďže v priebehu posledných rokov pribudlo do vozového parku 17 ks nových prostriedkov a filozofiou je pokračovať v tejto modernizácii aj v ďalšom období, s dôrazom na ekológiu, bezbariérovosť, wifi a klimatizáciou.

2.: Výstavba tisícok parkovacích miest na sídliskách je jednou zo základných priorít na nasledujúce obdobie, vrátane zavedenia rezidenčného parkovania a poriadku na sídliskách, čo závisí od prijatia VZN o rezidenčnom parkovaní. V spolupráci s VÚC, ŽSR a SAD tiež pripraviť riešenie integrovanej dopravy a záchytných parkovísk.

3.: V nasledujúcom období považujem za dôležité vytvoriť inkluzívny a motivačný systém podpory bývania pre skupiny obyvateľstva, ktoré nie sú schopné svojím pričinením obstarať si vlastné bývanie, poskytovať kvalitné a cenovo dostupné bývanie občanom, ktorí sú trvalo odkázaní na podporu mesta, zvyšovať úroveň sociálneho bývania a predchádzať neplatičstvu a strate bývania, implementovať model tzv. štartovacích bytov pre nízkopríjmové mladé rodiny s deťmi a rozvedené matky s deťmi. Je predpoklad, že v prípade schválenia financovania cez Štátny fond rozvoja bývania a schválenia úveru v mestskom parlamente by v priebehu štyroch rokov malo vzniknúť 400 nájomných bytov. Rovnako sa o tejto možnosti rokuje aj v súvislosti s bývalým stomatologickým areálom, ktorý sa začal rekonštruovať.

4.: Krok doprava - dotiahnuť lobing pre veľké obchvaty, ktoré by sa mali začať už budúci rok a úzka spolupráca so SSC a VÚC by mala priniesť dokončenie ul. Nábrežnej vrátane veľkej estakády pri ZVL, prepojenie Čierneho mosta s ul. Rusínskou, rozšírenie Levočskej ul. na 4-prúdovku, zelená vlna cez mesto a postupná rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktorá sa začala v objeme 10 mil. eur, a všetkých dôležitých ciest v meste. Krok parkovanie - zavedenie rezidenčného parkovania a výstavba ďalších parkovacích miest. Krok nájomné bývanie - príprava výstavby či kúpy nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania.

5., 6.: bez odpovede

Ondrej Chlebovec, 67 r., NEKA

1.: V oblasti infraštruktúry je potrebné riešiť prímestskú a mestskú dopravu aj s prepojením na železničné trate vedené v intraviláne mesta. Presadzujem železničnú zastávku na Sídkisku III, pri priecestí smerom na Šidlovec a taktiež Pod Táborom. Čo sa týka cestnej infraštruktúry, zložil by som tím odborníkov z magistrátu i VÚC.

2.: Parkovanie v meste riešiť doterajším spôsobom s tým, aby mesto malo z toho príjmy. Využívať treba rezidenčné miesta a abonentné výhody pre obyvateľov. S tým by bola spojená hĺbková finančná kontrola u správcu.

3.: Pálčivá téma. Túto záležitosť by som riešil aj tak, že niektoré nevyužívané budovy vo vlastníctve mesta, vrátane škôl, možno prestavať na nájomné sociálne byty. V tejto súvislosti dávam do pozornosti, aby dochádzalo k opravám jestvujúcich sociálnych bytov.

4.: V prvom rade by som zaviedol poriadok pri menovaní vedúcich jednotlivých oddelení. Zamedzil by som rodinkárstvu, či už klasickému, alebo politickému a na každé miesto by som vypísal výberové konanie. Druhý a tretí krok by bolo prekontrolovanie doterajších činností, vrátane priemyselného parku IPZ Záborské, jeho využitia, obsadenosti a efektívnosti.

5.: Vrátim sa k podnikaniu, lebo mám nízky dôchodok, tak podnikám, aby som si udržal určitý životný štandard.

6.: Nebudem menovať, obyvatelia rozhodnú. Prajem všetkým kandidátom, ktorých považujem za schopných ľudí, ak uspejú u voličov, veľa šťastia. Budem im držať palce a ak sa dostanem za poslanca, budem im pomáhať v správnych krokoch.

Martin Matejka, 33 r., NEKA

1.: Predstavujem si ju ako fungujúcu a modernú. To znamená, že staré veterány nahradia bezbariérové nízkopodlažné trolejbusy, ktoré nebudú prekážkou v cestovaní pre hendikepovaných ľudí, pre mamičky s kočíkmi, malé deti a seniorov. Ak chce byť MHD konkurenciou pre autá v meste, musí byť na vyššej úrovni, aby ľudí motivovala používať ju.

2.: Je potrebné vytvárať aj nové parkovacie miesta, pretože trend automobilizácie nezastavíme, je potrebné pripraviť niektorú z foriem rezidenčného parkovania a čo sa týka parkovania v centre. Ak by ho aj spravovala súkromná spoločnosť, musí sa to robiť transparentným verejným obstarávaním tak, aby neboli žiadne pochybnosti o zmluvách a ich pozadí. Mesto sa nemôže riadiť za zatvorenými dverami a poslanci, obyvatelia, ani médiá ho nesmú v jednom kuse obviňovať z netransparentnosti, inak sa nedopracujeme nikam v žiadnej oblasti, vrátane vyriešenia parkovania.

3.: Menšie mestá aj v našom kraji dokázali postaviť nájomné byty s pomocou ŠFRB. Naše mesto nie. Pritom je pre finančné inštitúcie omnoho dôveryhodnejším partnerom ako mladá rodina, ktorá sa môže stratou zamestnania stať zo dňa na deň insolventnou. Mladá rodina nemá inú možnosť, len sa zadĺžiť na celý život. Takže mesto môže získať finančné prostriedky za omnoho výhodnejších podmienok aj s dlhšou dobou splácania a náklady na postavenie takých bytov vie potom rozpočítať na viac rokov, čo zníži konečnú cenu nájomného. Toto je podľa mňa jeden z tých logickejších a najrýchlejších spôsobov vybudovania nových nájomných bytov.

4.: Okamžite treba vypísať výberové konania na kľúčové pozície v meste. Mesto nesmú riadiť ľudia zaviazaní primátorovi, ale odborníci. Ďalej vytvorím právny tím, ktorý začne ihneď posudzovať všetky zmluvy, u ktorých bolo podozrenie, že sú nevýhodné. Bude nevyhnutné otvoriť rozpočet mesta a dosiahnuť v mestskom zastupiteľstve jeho zmenu. Odstrániť z neho neefektívne náklady a plytvanie.

5.: Ja viem presne, čo budem robiť 16. novembra bez ohľadu na výsledok volieb. V tom je podstatný rozdiel medzi mnou a profesionálnymi politikmi. Ja sa živím prácou, nie funkciami. A navyše, či vyhrám, alebo nevyhrám, oslavovať budem, keďže môj brat má 16. novembra narodeniny. Ak by som aj nevyhral, kandidujem na poslanca mestského zastupiteľstva. Ak sa mi podarí dostať do zastupiteľstva, budem sa snažiť robiť všetko preto, aby Prešov fungoval po novom.

6.: Som predstaviteľom mladej nespokojnej generácie tohto mesta. To, že mesto vedú ľudia, ktorí ho vedú, že sa tam dookola striedajú stále tie isté politické tváre, opakujú sa programy, sľuby a aj chyby, to je dôvodom, prečo kandidujem. Ak by som mal alternatívu, s ktorou by som bol stotožnený, nekandidoval by som, Nie som typ človeka, ktorý by kritizoval a nič neurobil. Dávam do služby mestu svoje meno, tvár, svoje schopnosti a chcem sa pozrieť v pohode do zrkadla aj po voľbách.

Andrea Turčanová, 47 r., KDH, SDKÚ-DS, OĽaNO, Most-Híd, NOVA a OKS

1.: Je podstatná pre dopravu v meste. Chcem skrátiť čas cestovania hromadnou dopravou. Pomôže tomu aj nová trolejbusová trať po Rusínskej, aby sa cestujúci zo Sekčova dostali kratšou trasou do centra. MHD sa musí stať pre cestujúceho viac atraktívna a komfortná, s dobrou nadväznosťou spojov a teda bez dlhého čakania. Samozrejmým predpokladom sú spoľahlivé vozidlá, ale aj zrozumiteľný systém dopravy. Budem dbať na koordináciu všetkých dopravcov, aby napríklad MHD nadväzovala na vlaky a medzimestské autobusy.

2.: Parkovacie miesta na sídliskách jednoznačne pribudnú. Postarám sa o to, aby každá rodina mala možnosť získať aspoň jedno garantované parkovacie miesto. Budem ale dbať aj na to, aby nevznikali hlava-nehlava, ale rešpektovali, že na sídliskách chceme všetci aj kvalitne žiť. Som presvedčená, že sa to vzájomne nevylučuje. Uvedomujem si, že parkovanie v centre Prešova je najdrahšie z porovnateľných miest na Slovensku. Ale výnosy z neho pre mesto tomu nezodpovedajú. To treba zmeniť. Pre mňa je dôležité, aby bol spokojný občan, mesto a nielen prevádzkovateľ parkovísk.

3.: Za posledných 8 rokov nezačalo mesto Prešov stavať jediný nájomný byt. To sa musí zmeniť. Lokality na výstavbu bytových domov sú vytypované, žiaľ mesto nepripravilo žiaden reálny projekt, nebolo aktívne ani v uchádzaní sa o podporu výstavby zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Vo väčšine okolitých miest, dokonca aj obcí sa nájomné byty stavajú. Nepoznám prekážku, prečo by sa nemali aj v Prešove. Vidím teda priestor na to, aby sa v najbližších štyroch rokoch v Prešove mohlo postaviť približne 200 bytov.

4.: Spolu s poslancami prijatie dobrého rozpočtu mesta pre rok 2015, aby mesto neupadlo do rozpočtového provizória, ale napredovalo. Obnovenie pozície hlavného kontrolóra, aby v meste opäť začala fungovať kontrola. Stretnutia so zamestnancami mesta a mestských podnikov, aby sme spolu začali pracovať na plnení môjho volebného programu pre Prešov.

5.: Poďakujem všetkým, ktorí ma podporovali. Zablahoželám víťazovi. Vrátim sa s plným nasadením do práce, ktorú mám rada a kde môžem realizovať mnohé nové projekty.

6.: Ak by som si vedela predstaviť iného protikandidáta na poste primátora, nekandidovala by som.

Najčítanejšie na Prešov Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na čo nezabudnúť, ak plánujete na leto malé i väčšie výlety
 2. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny. Adepti sú jasní
 3. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 4. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 5. Na pošte si s Fumbi kúpite kryptomeny už aj za hotovosť
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 7. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 8. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu
 1. Ocenená 4K autokamera Mio má aj 2K so 60 snímkami a FHD so 120!
 2. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 3. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 4. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 5. Na pošte si s Fumbi kúpite kryptomeny už aj za hotovosť
 6. V uliciach Košíc vyzbierali dobrovoľníci 26 ton odpadu
 7. Výlety na mieru pre celú rodinu
 8. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 1. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 720
 2. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 12 696
 3. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 350
 4. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 7 758
 5. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 4 976
 6. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 3 794
 7. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 794
 8. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 3 205

Blogy SME

 1. Ľubomír Maretta: Zmena
 2. Kristína Jakubičková: Hej, frajer! Áno, ty, ktorý toto čítaš!
 3. Eva Gallova: 1. júl určili za deň vtipov
 4. Miriam Studeničová: Je zle! Bude horšie! Nezúfajte! Dôverujte!
 5. Ján Škerko: Chcel byť ako Peter, bude ako Lenin
 6. Štefan Vidlár: Barbar Vova
 7. Ján Raclavský: Atómovky, ktoré ohrozujú samosprávy
 8. Věra Tepličková: Pozri, kto ťa šikanuje...
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 10 640
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 9 900
 3. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 9 496
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 7 308
 5. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 4 187
 6. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 805
 7. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 404
 8. Andrej Kiska: Pomôžme Cigánom dostať sa tam, kam tak mnohí chcú. 3 152
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Ľubomír Maretta: Zmena
 2. Kristína Jakubičková: Hej, frajer! Áno, ty, ktorý toto čítaš!
 3. Eva Gallova: 1. júl určili za deň vtipov
 4. Miriam Studeničová: Je zle! Bude horšie! Nezúfajte! Dôverujte!
 5. Ján Škerko: Chcel byť ako Peter, bude ako Lenin
 6. Štefan Vidlár: Barbar Vova
 7. Ján Raclavský: Atómovky, ktoré ohrozujú samosprávy
 8. Věra Tepličková: Pozri, kto ťa šikanuje...
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 10 640
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 9 900
 3. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 9 496
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 7 308
 5. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 4 187
 6. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 805
 7. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 404
 8. Andrej Kiska: Pomôžme Cigánom dostať sa tam, kam tak mnohí chcú. 3 152
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu