Korzár logo Korzár Prešov
Sobota, 12. jún, 2021 | Meniny má ZlatkoKrížovkyKrížovky

Bardejovskí poslanci zrušili CVČ a schválili dve nové na školách

Napriek petícii zrušili Centrum voľného času na ulici Dlhý rad.

Irena Pastirčáková. Údajne sa jej pre petíciu aj vyhrážali.Irena Pastirčáková. Údajne sa jej pre petíciu aj vyhrážali. (Zdroj: Mario Hudák)

Bardejovskí poslanci napriek petícii takmer 4-tisíc občanov zrušili kamenné Centrum voľného času (CVČ) na ulici Dlhý rad.

BARDEJOV. Minulý štvrtok mestské zastupiteľstvo odhlasovalo vyradenie CVČ na Dlhom rade zo siete škôl a školských zariadení a vznik dvoch nových centier na ZŠ Komenského 23 a ZŠ na sídlisku Vinbarg.

Petíciu Bardejovčanov proti zrušeniu CVČ v budove na Dlhom rade s 3727 podpismi rovnakým uznesením zobrali na vedomie.

Alternatívy boli

V hre o voľnočasové aktivity bardejovských detí v súvislosti s racionalizáciou činnosti kamenného CVČ navrhla radnica štyri alternatívy:

(1) Zachovať CVČ na Dlhom rade v podobe, v akej funguje teraz a dofinancovať ho sumou 70-tisíc eur,

(2) racionalizovať ho riaditeľkou zariadenia obsahovo, ekonomicky aj personálne,

(3) zrušiť existujúce CVČ pri základných školách a presunúť ich do kamenného centra,

alebo (4) činnosť CVČ transformovať – teda zrušiť a atomizovať ho na jednotlivé školy.

„Členovia školskej komisie sa po dlhej diskusii a niekoľkých stretnutiach rozhodli podporiť poslednú alternatívu – transformovať Centrum voľného času na Dlhom rade a odporúčajú mestskému zastupiteľstvu tento návrh schváliť,“ informovala poslancov na mestskom zastupiteľstve šéfka komisie a poslankyňa Eva Kučová (Smer).

S ďalším návrhom racionalizácie prišiel priamo na rokovaní zastupiteľstva nezávislý poslanec Milan Pilip.

Spoločne s autorom návrhu Vladislavom Novákom predložili vedeniu mesta aj poslancom nezávislý model racionalizácie Centra voľného času.

Pilip vyzval poslancov, aby si návrh preštudovali a hlasovanie o transformácii nepodporili. Nestalo sa.

Možnosti vyčerpali

„Dva a pol roka riešime otázku Centra voľného času, pretože v roku 2013 došlo k zásadnej legislatívnej zmene v spôsobe financovania voľnočasových aktivít. Táto zmena spôsobila medziročný pokles detí v CVČ. Ak v školskom roku 2009/2010 malo kamenné CVČ 1463 detí, tak v tomto roku (2014/2015) sme sa dostali na úroveň 393 detí a z nich je 112 z obcí, na ktoré my peniaze nedostávame,“ uviedol návrh na jeho transformáciu vedúci oddelenia školstva a telesnej kultúry René Semanišin.

Podľa Semanišina sa všetky možnosti vo vzťahu k CVČ vyčerpali. V meste sú štyri centrá voľného času pri základných školách, ktoré navštevuje takmer 200 detí a voľnočasové aktivity sú zabezpečené aj prostredníctvom základných umeleckých škôl, v rámci občianskych združení, saleziánov a športových klubov.

„Potenciál CVČ na Dlhom rade je už z kapacitných dôvodov maximálne vyčerpaný a navrhnutý rozpočet 114-tisíc eur nie je postačujúci na to, aby sme to pri týchto podmienkach utiahli. Tento návrh nie je proti nikomu, ani proti zamestnancom, ani proti rodičom, ani proti deťom. Vidíme ho ako jediné možné východisko,“ uviedol vedúci odboru.

„Ide o to, aby sme ponúkli novú alternatívu efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov určených na voľnočasové aktivity a hlavne získali priestor na to, aby sme dokázali priniesť novú kvalitu. Ideme CVČ vyradiť zo siete školských zariadení, ale nie bez alternatívy,“ dodal.

Občania sa nedočkali

Po jeho návrhu nasledovala emotívna diskusia poslancov a prítomných občanov. Na prerokovanie transformácie centra čakalo takmer tri hodiny niekoľko desiatok prítomných signatárov petície aj zamestnancov CVČ.

„Mám 32-ročnú pedagogickú prax, päť rokov do dôchodku a mám 500 eur čistého. Robím v tej budove od roku 1981 a poviem vám, že našu mimoškolskú činnosť si vždy vysoko vážili u nás aj na západe,“ povedala nám Anna Mydlová z oddelenia estetiky CVČ na Dlhom rade po diskusii, kde padli aj argumenty o vysokých platoch jeho zamestnancov.

Po dlhšej prestávke a krátkom výpadku elektrického prúdu pred hlasovaním o transformácii CVČ nakoniec poslanci jeho vyradenie zo siete škôl a školských zariadení k 31. augustu schválili.

Za návrh hlasovalo 20 prítomných poslancov, proti boli dvaja z nezávislých (Bochňa a Hudáková) a traja poslanci sa zdržali (Petruš, Pilip a Tkáč).

Okrem vyradenia CVČ, vzniku dvoch nových od 1. septembra 2015 a formálneho „zobratia“ petície na vedomie, uložili poslanci tým istým uznesením prednostovi mestského úradu, aby pre petičný výbor vypracoval odpoveď.

Zaznelo v diskusii k transformácii CVČ

Milan Pilip, nezávislý poslanec

- Osobne som presvedčený, že centrum voľného času je dobrou platformou pre voľnočasové aktivity našich detí. Bolo predstavených niekoľko koncepcií, ktoré ma nepresvedčili. Dovolil som si preto osloviť občanov, ktorí v tejto oblasti majú skúsenosti za účelom ukázať, že CVČ by mohlo fungovať aj naďalej za iných okolností. Podarilo sa a tento model vám chcem teraz ukázať. Jeho základom je vytvorenie motivačného prostredia pre deti, rodičov aj pre pedagógov. Najrozumnejšie by bolo túto transformáciu odložiť a vypracovať serióznu analýzu v zmysle tohto modelu.

Juraj Bochňa, nezávislý poslanec

- Za posledné mesiace poslanci mohli nadobudnúť určitý pocit, že CVČ v Bardejove je taký štát v štáte. Na druhej strane je veľmi dôležité, že pokiaľ si dobre pamätám, budovu CVČ chcel niekto kúpiť a namiesto nej postaviť nové CVČ tak, aby mohlo fungovať. Ak teraz CVČ presunieme niekde inde, nebude dôvod postaviť niečo pre naše mesto. Tento návrh transformácie CVČ by som prirovnal k maľovaniu rakvičky, ale ružovej farby. Mali by sme zvážiť, či to chceme urobiť teraz. Navrhoval by som, aby sme tento bod preložili na najbližšie zastupiteľstvo.

Martin Šmilňák, nezávislý poslanec

- Naše školy od stredných cez základné a školské zariadenia sú kapacitne naplnené na 65 %. A potom väčšina z nich živorí a každý jeden riaditeľ sa snaží o to, aby zachoval status quo. K racionalizácii škôl aj školských zariadení bude musieť dôjsť, lebo inak nezachováme kvalitu, ale priemernosť a šedosť. Z môjho pohľadu je tu dostatočné množstvo aktivít a organizácií, ktoré veľmi kvalitne zabezpečujú voľný čas detí a mládeže.

Darina Soroková, riaditeľka CVČ na Dlhom rade 12

- Môj názor je, že centrum voľného času má opodstatnenie vtedy, ak je to samostatná organizácia, ak dieťa môže vypadnúť zo školského prostredia a prísť do prostredia iného. A myslím si, že tu nejde o žiadnu transformáciu, ale o zrušenie centra voľného času.

Irena Pastirčáková, iniciátorka petície proti zrušeniu centra voľného času

- Porovnávame neporovnateľné. Vzdelávanie je vzdelávanie a výchovná činnosť je výchovná činnosť. Hovoríme, že ideme CVČ transformovať. Transformácia znamená skvalitnenie alebo zmenu. Centrum voľného času s právnou subjektivitou je v meste iba jedno. Takže toto centrum sa nemôže pretransformovať, ale iba zrušiť. Za tri týždne sme zozbierali 3727 podpisov pod petíciu. Myslím si, že to nie je malé číslo. Koľko by ste dali za také číslo vážení poslanci pred voľbami? Názor týchto ľudí jednoducho treba brať do úvahy. My sa len tvárime, že nám ide o deti, ale v skutočnosti nám o ne vôbec nejde. Tu nikto nepovedal to hlavné. Čo bude s budovou? Vy, pán primátor, ste povedali, že pokiaľ budete primátorom, žiadna škola ani školské zariadenie nezanikne. A nepadne na úkor nejakých biznismenských záujmov. Tak vám to rovno hovorím. Keď som začala zbierať petíciu, jeden poslanec sa mi telefonicky vyhrážal, ako sa opovažujem a že moja rodina si nenájde v tomto meste prácu. Nepočula som tu jednu dobrú vec ako to pre deti zachrániť, ako pre ne niečo urobiť a vyšpekulovať. Pospomínate ma, ako tu stojím, že tam o tri roky bude prekrásne parkovisko. Až potom sa tí ľudia tam dole spamätajú.

Ján Kukulský, občan

- Ak by mestu išlo o deti a efektívne fungovanie CVČ, tak by nastolilo verejnú diskusiu na tému voľného času a mimoškolských aktivít v meste, zavŕšením ktorej by bolo výberové konanie na manažéra či riaditeľa CVČ, v ktorom by kandidáti predstavili víziu atraktívneho a ekonomicky efektívneho centra zohľadňujúceho výsledky verejnej diskusie. Nečudo, že takto na kolene zbúchaná transformácia pôsobí nedôveryhodne a vyvoláva podozrenie účelovosti.

Vladimír Savčinský, viceprimátor, poslanec za SDKÚ-DS

- Uvedomujem si, že my sme tie peniaze naozaj nerozdeľovali efektívne a máme sa pokúsiť vymyslieť model, aby sme tie peniaze efektívne využili na to, aby sa dostali k deťom. Čo keď sa na budúci rok stane, že v CVČ budeme mať už len sto detí? Kde je tá hranica, keď už konečne všetci pochopia, že máme riešiť záujmovú činnosť našich detí? CVČ považujem za lagitímného poskytovateľa záujmovej činnosti, ale nie za jediného a už vôbec nie za jediného, ktorý má mať nárok na všetky finančné prostriedky.

mh

Zistili sme

O čom bol návrh racionalizácie CVČ občana Vladislava Nováka a poslanca Milana Pilipa

Pri tomto modeli bude z rozpočtu zriaďovateľa postačovať podľa nastavenia parametrov od 100 000 € do 120 000 €, čo je úspora od 50 000 € do 65 000 € oproti minulému roku – 2014.

Rodičia budú platiť polovičný príspevok a deti, ktoré odovzdajú vzdelávací poukaz, budú mať krúžok zadarmo. Nikto zo zamestnancov nebude prepustený, budú mať mzdu podľa platných tabuliek a prijme sa 10 nových odborných externých pedagógov.

Vytvorí sa spolu 80-90 rôznorodých krúžkov pre 1000 - 1400 detí. Ponuka krúžkov sa zväčší viac ako o 100 %.

Zvýši sa počet táborov a počet podujatí bude zachovaný.

Tento stav sa dá dosiahnuť vytvorením motivačného prostredia:
- pre deti (výber z 80-90 rôznorodých krúžkov od 16 pedagógov)
- pre rodičov (o 50 až 100 % lacnejšie krúžky)
- pre pedagógov (v septembri sa podľa počtu prihlásených detí bude určovať ich úväzok).

Čím viac detí v CVČ, tým väčšia úspora pre mesto.

mh

Najčítanejšie na Prešov Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 4. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 7. Od zmesi plynov po sofistikovanú kvapalinu
 8. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov
 9. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát
 10. Tipy a triky na spracovanie letného ovocia
 1. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 4. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 7. Prešovský McDonald’s podržal zamestnancov počas pandémie
 8. Hrajte futbal ako Valábik! Lopty rozdáva po celom Slovensku
 9. Medzi zateplením minerálnou vlnou a PUR penou sú veľké rozdiely
 10. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 1. Osem výnimočných slovenských hotelov pre zaslúžený odpočinok 9 442
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 9 399
 3. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 9 366
 4. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 8 350
 5. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 7 944
 6. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 572
 7. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 7 249
 8. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 7 186
 9. 5 zmien, ktoré so sebou prináša menopauza. Ako sa pripraviť? 6 829
 10. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 6 684
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Zbieralo sa do všeličoho.

Sú sladké a hlavne čerstvé.


TASR 4 h
Havarovaná dodávka pri Brzotíne.

Dvoch vyslobodili hasiči, pod autom našli zakliesneného psa.


5 h
Viacerí na jednom lane.

Absolvovali špeciálne cvičenie vo výškach.


5 h
Denne pribúdajú tisíce zaočkovaných Slovákov.

Pribudli tri obete.


6 h
Viktória Rusnáková si zapózovala s obľúbenou turistickou atrakciou - papagájmi pri vodopáde Manavgat.

Košickí atléti si užívali na sústredení.


Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ilustračné foto.

Na očkovanie proti covidu-19 prihlásili zatiaľ 10-tisíc detí od 12 do 16 rokov.


10. jún
Týždeň Petra Schutza

Ani ruská vakcína nezvráti smutný pochod Slovenska k zatváraniu štátu v septembri.


10. jún
Umelkyňa Katarína Janečková Walshe

Ženy v jej obrazoch sú sebavedomé.


11. jún
Novak Djokovič zdolal Rafaela Nadala v semifinále Roland Garros 2021.

Finále Roland Garros si zahrajú Novak Djokovič a Stefanos Tsitsipas.


Jana Sedláková 15 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop